Tuesday, June 4, 2013

Känns ändå lite överflödig vid operation?