Tuesday, January 28, 2014

On writing

There are days, like today, when I feel everything has already been written, and been written way better than I will ever be able to write it and on those days, like today, I'm panicking a bit cause what shall I do then, at this age, when I don't know how to do anything else?

What should I have been instead? A teacher? Is it too late?

3 comments:

Cilla said...

Du har en helt unik röst. Fortsätt skriv, Emi.

Cilla said...

Förresten skulle jag vilja jobba som barnmorska.

Lisa said...

Ja, det är klart du ska fortsätta skriva! Men jag vill tro att det inte är för sent att byta bana förrän man är död.