Tuesday, March 8, 2011

Kära Stockholmsbor


Det här med att ni började byggde balkonger innan ni fått bygglov kan jag nästan förstå, men inte de som stoppade drömmen om balkonger.