Tuesday, March 8, 2011

Kära Stockholmsbor


Det här med att ni började byggde balkonger innan ni fått bygglov kan jag nästan förstå, men inte de som stoppade drömmen om balkonger.

No comments:

Post a Comment

I welcome any comment, so happy to hear from you.