Wednesday, March 16, 2011

Kära vaccinationsklinik


Förstår inte detta bildval, men älskar det.