Saturday, June 2, 2012

Klotter som lindrar förvirring

Älskar att någon ryckte in och hjälpte kollektivtrafikanterna hitta ut på rätt gata!

No comments:

Post a Comment

I welcome any comment, so happy to hear from you.