Wednesday, May 22, 2013

Måste sägas på mitt eget språk

Inget är mer överdrivet artigt och onödigt än alkoholen när den väcker en mitt i natten för att säga hejdå när den lämnar kroppen.