Tuesday, March 12, 2013

Blir snurrig men det kan väl aldrig vara fel att ge pengar till läkare utan gränser?

EXEMPEL: Om du ger 200 kr i månaden får du tillbaka 50 kr per månad i skattereduktion – på årsbasis blir det hela 600 kr som du får tillbaka. Läkare utan Gränser får 2400 kronor, du ger 1800 kronor. 

No comments:

Post a Comment

I welcome any comment, so happy to hear from you.