Friday, December 9, 2011

Ms Parisadent


Jag tänker ibland på den tornado av talang och ambition som är Parisa och slutar alltid med slutklämmen: Hoppas jag får leva till den dag hon blir vår statsminister.