Tuesday, August 16, 2011

ännu ett smalt skämt


Hittade en gammal bild på Bengt af Klintberg tillsammans med Jonas Cramby.

1 comment:

I welcome any comment, so happy to hear from you.