Tuesday, October 4, 2011

Av alla företagsnamn

Tycker jag personligen att Knorr tar hem segern. Ja även över Knulp och Enköpings BARF.

No comments:

Post a Comment

I welcome any comment, so happy to hear from you.