Sunday, October 2, 2011

SLUTKONSUMENTEN RAPPORTERAR

En av Sveriges största cykelkedjor (kolla, det blir roligt även när man inte försöker skämta!) Cykelringen har öppet köp i 8 dagar. MEN INTE PÅ CYKLAR!!!!!

No comments:

Post a Comment

I welcome any comment, so happy to hear from you.