Wednesday, April 4, 2012

Det finns fiskehåvar och så finns det sådana här


mycket praktiskt, när man behöver fånga några.

No comments:

Post a Comment

I welcome any comment, so happy to hear from you.