Friday, April 27, 2012

Dubbelarbetande idrottare.

Grips av att det är något orättvist här. Den modigaste människan på plan måste också tvätta? Är det verkligen rätt?