Friday, April 27, 2012

Dubbelarbetande idrottare.

Grips av att det är något orättvist här. Den modigaste människan på plan måste också tvätta? Är det verkligen rätt?

1 comment:

I welcome any comment, so happy to hear from you.