Monday, April 16, 2012

Tidningen StarkGår lite överraskande i bräschen för den extrema jämställdhetsrörelsen. Män kan också vara gravida!


No comments:

Post a Comment

I welcome any comment, so happy to hear from you.