Wednesday, November 21, 2012

Dagens mening.

Han rörde sig längs stranden i sin förklädnad och lyckades nästan sälja en utsnidad delfin till en AP-journalist, skriver han.

No comments:

Post a Comment

I welcome any comment, so happy to hear from you.