Monday, November 12, 2012

Rubriker som alltid får mig att tänka: Äntligen skriver de om mig!

1. Sveriges okända makthavare.

2. Sveriges bäst klädda kvinna.

No comments:

Post a Comment

I welcome any comment, so happy to hear from you.