Monday, September 12, 2011

Det mest förvirrande jag sett


Den andra veckan i varannan udda månad. Det snurrar fortfarande. Nästan lika märkligt som att de satt en bild på Stefan Pagreus barn med Björn af Kleen på dörren.

Nej nu ser jag! VARJE udda månad. Då så!