Monday, September 12, 2011

"Gift, framgångsrik, lycklig med en massa barn!"

I dag mer relevant läsning än någonsin.